Orgány

Porota

Porota vybere vítězné snímky ze snímků vybraných Programovým výborem. V porotě zasedne mj.
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský - významný český fotograf, vysokoškolský pedagog, publicista, kurátor
Pavel Brunclík - světoznámý fotograf
Pavel Scheufler - publicista a historik fotografie
Ljuba Krbová - herečka a fotografka
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. - děkan MFF UK
Ing. Radim Štefan - National Instruments
doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. - fyzik a fotograf, Malá galerie vědeckého obrazu MFF UK
Helena Čuchalová
Ing. Denisa Bláhová -
společnost Preciosa
Ing. Jana Tahalová - Československý časopis pro fyziku 

Kompletní složení poroty bude zveřejněno v nejbližší době.

Programový výbor

Programový výbor vybere ze všech obdržených snímků zhruba 60 - 80 fotografií, které postoupí do vlastní soutěže o ceny. Složení Programového výboru budeme postupně zveřejňovat:
RNDr. Ing. Jaroslav Richter

RNDr. Petra Surynková
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. 
Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Mgr. Peter Libič
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
RNDr. Rudolf Kryl
doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

doc. Milan Pokorný, Ph.D.
RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.
Mgr. Jan Kolomazník
RNDr. Josef Pelikán
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. 

Organizační výbor (OV)

zajišťuje organizaci FotoFestu, přijímá přihlášky soutěžních snímků, odpovídá na vaše dotazy.
Složení organizačního výboru (kontakty na jednotlivé členy naleznete v sekci statut a kontakty):

RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – vedoucí OV, proděkan pro PRopagaci
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
– zástupce vedoucího OV
Kristýna Richterová - PR management a produkce
Mgr. Lucie Filipenská – sekce fyzika, technické záležitosti (sběr a formáty fotografií)
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. – sekce matematika
Mgr. Martin Děcký – sekce informatika (vč. počítačové animace a grafiky)
Anna Kotěšovcová
– styk s odbornou veřejností, organizáční záležitosti
Bc. et Mgr. Ilona Šimánková
– styk s veřejností
Oddělení mediální komunikace MFF UK - edice, inzerce, administrativní záležitosti
Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK - koordinace souběhu s Dnem otevřených dveří MFF UK