Festivalové ceny

Soutěžní snímky budou hodnoceny dvěma způsoby:

Porota FotoFestu vybere snímky pro zveřejnění v oficiálním kalendáři MFF UK pro rok 2014 a udělí snímkům zařazeným do festivalové vernisáže ceny za jednotlivé kategorie (podrobný popis kategorií níže):

a dále ceny napříč kategoriemi:

Mezi cenami jsou např.

a další.

Kategorie soutěže

1) Vzdělání a technologická invence se vyplácí aneb aplikovaná matematika, fyzika a informatika

Matematika, fyzika a informatika sloužící člověku a člověkem spoutaná k jeho užitku. Věda a technika okolo nás. Technický a technologický pokrok. Věda posouvá hranice (telekomunikace, satelity, měřicí přístroje atd.). Osvětlení principů technických zařízení. Počítače a spolehlivé systémy. Matematika, fyzika a informatika v každodenním životě.

2) Rozšířené smysly a obraz přírodních jevů aneb matematika, fyzika a informatika neovlivněná člověkem

„Fyzika“ v přírodě (energie, čas, světlo, teplota, síly a pohyb, vesmír, skupenství, vlnění, blesky, duha, východ i západ slunce, noční obloha, sopky, voda, oheň, práce s živly v jakémkoliv skupenství, kouř, mlha, déšť, mraky, sníh, led, pohyb atd.). „Matematické“ struktury v přírodě. Informatika, kde ji nehledáte. Netradiční fyzikální experimenty a jevy.

3) Fantazii se meze nekladou aneb zvláštní a speciální techniky a postupy

Počítačová grafika. 2D a 3D vizualizace atd.

4) Za vším jsou lidé aneb dokument a reportáž

Lidé ve vědě, lidé při vědecké práci. Reportážní fotografie z vědecko-populárních a popularizačních akcí. Fakultní život.

5) Magická krása skla

Netradiční pohled na užitkové sklo, umělecké sklo a související jevy.