Program

V den konání FotoFestu 28. listopadu 2013 budou v Národním domě na Vinohradech vystaveny fotografie vybrané Programovým výborem. Z těchto fotografií vybere porota vítězné snímky a během slavnostního vyhlášení výsledků budou vítězům předány ceny. Během dne bude též vyhodnocena Cena Dne otevřených dveří. Bude také vylosován jeden hlasující pro fotografii v této soutěži, který obdrží poštou též hodnotnou cenu.

Výstupem MFF UK FotoFestu 2013 bude oficiální Kalendář Matematicko-fyzikální fakulty UK pro rok 2014, který zde bude představen. Soutěžící, jejichž fotografie budou do Kalendáře vybrány, obdrží určitý počet kusů zdarma, vč. poděkování děkana fakulty.

Pořadatel zajistí pro finalisty soutěže slavnostní oběd v prostorech stylové restaurace Profesní dům (Malostranské nám. 25, Praha) pro max. 1 osobu/autora na jeden soutěžní snímek v celkovém součtu max. 3 osob z jedné instituce (vč. vyučujícího) bez ohledu na počet snímků. Počet osob může být redukován dle kapacit pořadatele.

Dopolední program FotoFestu bude probíhat od 8.30 do 11.30 hodin ve Společenském sále Národního domu, slavnostní vyhlášení a představení Kalendáře MFF UK se uskuteční od 11.35 do 12.00 hodin v Majakovského sále.

Součástí FotoFestu budou doprovodné akce v den konání:

v rámci dopoledního programu ve Společenském sále Národního domu

v rámci odpoledního programu v budově MFF UK na Malé Straně