Statut a kontakty

Statut festivalu

Fotografická soutěž „MFF UK FotoFest 2013“ (dále FotoFest) je soutěž, kterou vyhlašuje a pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MFF UK). FotoFest přijímá bez omezení lokality soutěžní příspěvky s vědeckou tematikou z oblasti matematiky, fyziky a informatiky (vč. počítačové grafiky). Hlavním cílem a účelem FotoFestu je zejména podpořit produkci a zájem veřejnosti o fotografie ve zmiňované oblasti s vazbou na činnost a aktivity MFF UK.

Soutěžní příspěvky mohou být zaměřeny například na vědu, techniku, matematiku, fyziku a informatiku v běžném životě, počítače, spolehlivé systémy, záznam netradičního experimentu nebo jevu, vysvětlení fyzikálních principů technických zařízení, "matematické struktury" v přírodě, lidi ve vědě, lidi při vědecké práci, počítačovou grafiku, 2D a 3D vizualizaci, reportážní fotografie z vědecko-populárních a popularizačních akcí apod.

FotoFest je určen pro prezentaci ZŠ a SŠ studentů i fakultní veřejnosti s přesahem na amatérské i profesionální tvůrce bez omezení věku. FotoFest je součástí Dne otevřených dveří MFF UK konaného ve čtvrtek 28. 11. 2013 v Národním domě (Kulturní dům železničářů) na Vinohradech, Praha a v budovách MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha. FotoFest je doprovázen různými akcemi, a to především oficiálním představením Kalendáře MFF UK pro rok 2014, veřejnou přednáškou významných profesionálních fotografů a workshopem pro soutěžící. Vstup na FotoFest je zdarma.

Kontakty MFF UK FotoFestu 2013

RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Organizační výbor – proděkan pro PRopagaci
Email: martin.vlach@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 911 459
GSM: +420 608 770 918

RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Organizační výbor – zástupce vedoucího výboru
Email: tomas.kekule@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 911 459

Kristýna Richterová
Organizační výbor – PR management
E-mail: kristyna@kr-produkce.cz
GSM: +420 733 165 335

Mgr. Lucie Filipenská
Organizační výbor – sekce fyzika, technické záležitosti (sběr a formáty fotografií)
Email: lucie.filipenska@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 911 372
GSM: +420 774 937 510

RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Organizační výbor – sekce matematika
Email: jakub.stanek@mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 913 215
GSM: +420 776 734 899

Mgr. Martin Děcký
Organizační výbor – sekce informatika (vč. počítačové animace a grafiky)
Email: decky@d3s.mff.cuni.cz
Tel.: +420 221 914 189
GSM: + 420 607 849 873

Anna Kotěšovcová
Organizační výbor – styk s odbornou veřejností, organizační záležitosti
Email: kotesovcova@dekanat.mff.cuni.cz
Tel.: + 420 221 914 426, + 420 221 911 162

Bc. et Mgr. Ilona Šimánková
Organizační výbor – styk s veřejností
Email: isimankova@seznam.cz
GSM: + 420 774 289 284

Oddělení mediální komunikace MFF UK
Ing. Martina Dobroňová - edice, inzerce a administrativní záležitosti
Email: dobronova@dekanat.mff.cuni.cz
Tel: +420 221 911 661

Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
Mgr. Pavol Habuda - koordinace souběhu s Dnem otevřených dveří MFF UK
Tel.: +420 221 911 235, +420 221 912 611
Email: pavol.habuda@mff.cuni.czovvp@dekanat.mff.cuni.cz